Hoạt động cơ sở

Xã Đào Hữu Cảnh Mít Tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

03:57 02/12/2023

    

Ngày 01/12/2023, Tại trường Trung học cơ sở Đào Hữu Cảnh, Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức Mít Tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”. Đến dự có ông Ngô Văn Đợi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng Ban chỉ đạo.

 

 

 

 

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/11/2023, trên địa bàn xã có 31 người bị nhiễm HIV đang còn sống. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống AIDS trong thời gian tới đòi hỏi sự tham gia tích cực hơn của các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các hành động phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên. Xây dựng và triển khai các chương trình hành động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS phù hợp tình hình thực tế tại địa phương… Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia và trách nhiệm của mỗi gia đình, cộng đồng, mỗi người dân trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.  

 

 

Ngay sau lễ Mít Tinh các ngành, đoàn thể và lực lượng đoàn viên thanh niên, người dân đã diễu hành tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trên tuyến đường chính của xã.

 

Đặng Trang

các tin khác