Hoạt động cơ sở

Xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác xây dựng Đảng

08:44 25/09/2023

    

Ngày 22/9/2023, Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác xây dựng Đảng. Đến dự có ông Nguyễn Thế Xiêu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt các văn bản: Chỉ thị 23-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; thông báo kết luận 363-TB/HU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú; kế hoạch 67-KH/HU 21/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết nạp đảng cho quần chúng vào các ngày lễ lớn trong giai đoạn 2023-2025; quy định 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của Tổ chức Đảng, đảng viên bị lỷ luật oan; triển khai Chỉ thị 22-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện 01 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…; triển khai thông báo kết luận 351-TH/HU ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú; triển khai công văn số 1061-CV/HU ngày 31/8/2023 về việc thành lập, vận động quỹ khuyến học và 1080-CV/HU ngày 18/9/2023 về việc thực hiện quản lý các nguồn quỹ. Đồng thời, nhắc lại công văn 606-CV/HU ngày 13/4/2018 của Huyện ủy Châu Phú về việc chấn chỉnh hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật.

 

Hội nghị đã triển khai, quán triệt các nội dung kết luận, quy định của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ đó cụ thể hóa các nội dung trong văn bản mới đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và sát với thực tiễn tại địa phương. Từ đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình cơ sở, quan tâm khuyến khích việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến của địa phương.

 

Đặng Trang

các tin khác