Hoạt động cơ sở

Xã Đào Hữu Cảnh triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

08:51 25/09/2023

    

Ngày 22/9/2023, Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Đến dự có ông Nguyễn Thế Xiêu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; ông Ngô Văn Đợi – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

 

Hội nghị đã thông qua kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn xã. Theo đó, kế hoạch đã nêu rõ về đối tượng, phạm vi rà soát; phương pháp rà soát và các tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; quy trình rà soát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình; thời gian thực hiện… Nội dung rà soát căn cứ chuẩn nghèo và quy trình, thủ tục rà soát, đánh giá xác định những hộ nghèo, cận nghèo mới phát sinh, số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023.

 

Đồng thời, đảm bảo tính công bằng và khách quan, trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã phân công các điều tra viên thực hiện rà soát chéo giữa các ấp trên địa bàn xã.             

Việc tổ chức triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã, để theo dõi quản lý thống nhất và xác định được danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình. Đồng thời, xác định danh sách, thống kê, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội thời gian tới trên địa bàn xã.

 

Đặng Trang

các tin khác