Hoạt động cơ sở

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đào Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9

09:09 22/03/2023

    

Ngày 20/3/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự có ông Trần Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

 

Hội nghị đã thông qua tờ trình hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đào Hữu Cảnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

100% đại biểu thống nhất hiệp thương bầu bổ sung bà Phạm Thị thùy Trang - Bí thư chi bộ - Trưởng ấp Hưng Thạnh, tham gia Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và bầu bổ sung bà Phạm Thị thùy Trang - Bí thư chi bộ - Trưởng ấp Hưng Thạnh giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đào Hữu Cảnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại hội nghị ông Trần Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: đề nghị trong thời gian tới đồng chí ủy viên mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đào Hữu Cảnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nổ lực phấn đấu phát huy những ưu điểm, tiến bộ để góp công góp sức cùng Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

 

 

Đặng Trang

các tin khác