Hoạt động cơ sở

Mỹ Phú tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

08:38 20/11/2023

    

Ngày 18/11/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Phú tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại các ấp trên địa bàn xã. Đại diện Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ VN xã cùng các ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân tham dự.

 

 

          Theo đó, ngày hội là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với việc ghi nhận, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư.

 

 

           Tại ngày hội đã ôn lại lịch sử 93 năm truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” năm 2023, phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động năm 2024; phát động nhân dân ở cộng đồng dân cư hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

           Đây là hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo ra được một môi trường gắn bó, gần gũi giữa Đảng với nhân dân. Giúp Đảng lắng nghe được những nguyện vọng, những phản ánh của nhân dân trong cuộc sống.

 

          Đồng thời, tạo khí thế mới thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương./.

 

Mỹ Dung (ĐTN xã Mỹ Phú)

các tin khác