Hoạt động cơ sở

Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thị trấn Cái Dầu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

09:55 15/01/2022

    

Hội đồng nhân dân thị trấn Cái Dầu khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 4, bà Lê Thị Hải Âu - Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú đã đến dự, ông Võ Đức Minh, phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Cái Dầu chủ tọa kỳ họp.

Trong phần báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân thị trấn Cái Dầu năm 2021 do ông Trần Thanh Bình, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn trình bày tại kỳ họp cho thấy trong năm qua tuy dịch bệnh Covid 19 có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội của người dân, tuy nhiên, Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành của Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu. tình hình kinh tế xã hội khá ổn định, vượt qua dịch bệnh Covid 19 thị trấn Cái Dầu đang từng bước khôi phục kinh tế trong điều kiện thich ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát dịch Covid 19. Điểm nổi bật trong năm 2021 là địa phương đã thu về cho ngân sách gần 13 tỷ 700 triệu đồng đạt 179,6 % so dự toán năm từ đó đảm bảo các khoản chi để phát triển hạ tầng giao thông và hoạt động sự nghiệp. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội đều đạt yêu cầu Nghị quyết đề ra, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

         Năm 2022, thị trấn Cái Dầu đề ra 12 chỉ tiêu cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội trong đó giá trị sản xuất đất nông nghiệpđạt 230 triệu đồng/hecta, thu ngân sách đat 7 tỷ 819 triệu đồng, tỷ lệ học sinh đến trường đạt từ 99,8% trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0.2%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89,9%, giữ vững danh hiệu đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư nâng cấp các tuyến đường, khu đô thị, Trung tâm Thương mại – Dịch vụ một cách hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

         Tại kỳ họp ông Lê Hùng Minh – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy- Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu đã phát biểu làm rõ thêm nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, trong đó ông nhấn mạnh đến việc khôi phục các hoạt động trọng tâm như đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng văn minh đô thị, văn hóa ứng xử, nâng cao đời sống người dân để phát triển đô thị sau Đại dịch Covid 19 theo lộ trình trở thành đô thị loại 4.

      Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị trấn Cái Dầu khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Bùi Thị Hoàng Oanh và xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Trần Ngọc Xuân Hiếu. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 va Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu-chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị trấn Cái Dầu năm 2022

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Đức Minh, phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Cái Dầu thống nhất cao với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, nhấn mạnh thêm về một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triên kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thị trấn Cái Dầu trong thời gian tới. Hội đồng nhân dân thị trấn Cái Dầu tin tưởng và bày tỏ sự đồng tình với chương trình công tác và những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân thị trấn. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo quyết liệt hơn, kiểm tra đôn đốc thường thường để đưa Nghị quyết vào thực tiển cuộc sống.

Lan Thanh

các tin khác