Hoạt động cơ sở

Xã Đào Hữu Cảnh triển khai vận động xây dựng quỹ khuyến học giai đoạn 2021 – 2025

08:43 18/09/2023

    

Ngày 15/9/2023, Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị triển khai vận động xây dựng quỹ khuyến học giai đoạn 2021 – 2025. Ông Trần Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân xã chủ trì hội nghị.

 

 

Theo đó, nhằm huy động sự đóng góp của các nguồn lực xã hội cho quỹ khuyến học, khuyến tài đảm bảo mục tiêu vận động đến năm 2025 đạt tối thiểu 500 triệu đồng. Quỹ khuyến học xã Đào Hữu Cảnh, giai đoạn 2021 – 2025, được vận động từ nguồn đóng góp hợp pháp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài xã, các cựu học sinh thành đạt, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.

 

Từ nguồn quỹ khuyến học, xã Đào Hữu Cảnh sẽ xem xét, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi; học sinh nghèo, cận nghèo có ý chí học tập, có nguy cơ bỏ học; học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi, kỳ thi do ngành giáo dục huyện tổ chức; giáo viên cư ngụ trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn vượt khó dạy giỏi; người dân có sản phẩm, kinh nghiệm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương….

 

Việc xây dựng vận động quỹ khuyến học, nhằm tạo nguồn tài chính ổn định, bền vững, từ đó hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học vì thiếu điều kiện học tập và các đối tượng cần hỗ trợ khác…. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác khuyến học, khuyến tài, hướng đến xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã.

 

Đặng Trang

các tin khác