Hoạt động cơ sở

Đăng ký cấp, (cấp) đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạnh Mỹ Tây

08:51 20/02/2024

    

Từ ngày 19/02 - 17/04/2024, UBND xã Thạnh Mỹ Tây đã tổ chức thực hiện cho hộ gia đình, cá nhân có đất trên địa bàn xã, đến tại văn phòng UBND xã để đăng ký cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; theo Quyết định số 1846/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt phương án Kinh tế kỹ thuật “Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và lập hồ sơ địa chính của xã” và Kế hoạch của Trung tâm quan trắc và kỹ thuật Tài nguyên-Môi trường tỉnh về việc thực hiện công tác đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây.

 

 

 

Theo đó, đối tượng được đăng ký, bao gồm: tất cả các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất ổn định, không tranh chấp. Cụ thể: đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây và kể cả trường hợp chủ sử dụng đất làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chưa được cấp bản nhì); đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng đang thế chấp tại tổ chức tín dụng; đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận quyền sử dụng đất (nhận quyền chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho… nhưng chưa làm thủ tục sang tên….).

 

 Và để đảm bảo cho việc thực hiện cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã được thực hiện đúng thời gian và đảm bảo đúng quy định. Những ngày qua, địa phương cũng đã triển khai thông báo rộng rãi trên loa đài phát thanh xã, để bà con nhân dân ở địa phương được biết, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết có liên quan để đến địa điểm đã thông báo thực hiện đăng ký cấp, cấp đổi… Riêng đối với những trường hợp tổ chức, cá nhân không đến đăng ký… sẽ không được khiếu nại về sau.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác