Hoạt động cơ sở

Lễ ra mắt Ban Quản trị Hợp tác xã Thương mại dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cây cảnh Châu Phú

04:07 17/01/2022

    

Tại thị trấn Cái Dầu, Hợp tác xã Thương mại dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cây cảnh Châu Phú vừa tổ chức Lễ ra mắt Ban Quản trị và Kiểm soát viên Hợp tác xã. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Đại diện Hội Nông dân tỉnh An Giang, ông Hùynh Ngọc Vỵ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú, ông Huỳnh Văn Hiếu- Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện, bà Lê Thị Mỹ Tiên- Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cái Dầu, ông Trần Thanh Bình- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu cùng đến dự.

           Hợp tác xã Thương mại dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cây cảnh Châu Phú, có 09 thành viên, với vốn điều lệ của Hợp tác xã là 5 tỷ đồng gồm vốn góp của thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy các nguồn quỹ của hợp tác xã. Hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh cây cảnh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây cảnh, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, tư vấn hỗ trợ sản xuất hoạt động theo điều lệ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thực tiển hiện nay Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong quá trình cơ cấu lại ngành kinh tế. Liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ là hướng đi tất yếu cho phát triển nền kinh tế hiện đại, bền vững.

          Dịp này Hợp tác xã Thương mại dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cây cảnh Châu Phú đã trao tặng 1 tấn gạo giúp bà con nghèo, người có hoạt cảnh khó khăn ở thị trấn Cái Dầu có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền.

Lan Thanh

các tin khác