Hoạt động cơ sở

Khánh Hòa: Truyền thông về giảm nghèo năm 2023

02:27 27/11/2023

    

Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Châu Phú phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa vừa tổ chức thực hiện công tác truyền thông về giảm nghèo năm 2023 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân trên địa bàn xã Khánh Hòa.

 

 

Tại buổi truyền thông, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện đã truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giảm nghèo bền vững; nâng cao ý thức của người dân về chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; tuyên truyền về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu; đổi mới, thúc đẩy hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” theo Nội dung kế hoạch số: 32 ngày 26/10/2023 của Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Châu Phú về thực hiện công tác truyền thông về giảm nghèo năm 2023.

Thông qua buổi truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo về biện pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao ý chí, tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân góp phần huy nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương./.

 

Văn Hiếu – Đài TT xã

các tin khác