Hoạt động cơ sở

Triển khai kế hoạch họp mặt và thực hiện công tác giao quân năm 2024

11:20 23/02/2024

    

Ngày 22/02/2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Long tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch họp mặt và thực hiện công tác giao quân năm 2024. Đồng chí Lại Thị Mộng Nhi – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

 

 

Tại buổi họp, hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác giao quân; vấn đề tập trung thanh niên đảm bảo đủ quân số và đúng thời gian; công tác phối hợp với Công an xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự...; lập phương án bảo vệ an ninh đêm họp mặt thanh niên, đảm bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao v.v...

Tính đến thời điểm này, UBND xã Bình Long đã triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 đúng theo quy định và kế hoạch đã đề ra. Đây thật sự là ngày hội của tuổi trẻ, của toàn dân, là niềm tự của của dân tộc, để các thanh niên an tâm trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và để thế hệ trẻ xã nhà tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ của người trai đối với quê hương.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác