Hoạt động cơ sở

RA MẮT MÔ HÌNH TỔ PHỤ NỮ XÂY DỰNG “GIA ĐÌNH 5 CÓ, 3 SẠCH”

05:33 06/12/2023

    

Nhằm triển khai mô hình Tổ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 100% xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu gắn với nội dung vun đắp giá trị gia đình Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần hoàn thiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đề ra.

 

 

 

 

 

           Ngày 01/12/2023 Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp với Hội LHPN huyện Châu Phú chọn xã Bình Mỹ làm điểm thành lập mô hình Tổ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới nâng cao tại ấp Bình Thành có 35 thành viên tham gia mô hình ra mắt và phát túi thân thiện môi trường. Qua mô hình nhằm gắn kết các thành viên lại với nhau, mỗi chị em sẽ là một tuyên truyền viên thiết thực, cùng với tổ chức Hội tuyên truyền đến các chị em xung quanh, người thân trong gia đình, bạn bè cùng tham gia để tạo sức lan toả từ đó nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm và gia đình, chung tay bảo vệ môi trường, nhằm giúp cho địa phương giữ vững xã Nông thôn mới nâng cao.

 

          Tham dự buổi ra mắt có đồng chí Nguyễn Thị Quyến – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh An Giang; đồng chí Thái Thị Hồng Hoa - CT. Hội LHPN huyện Châu Phú; đồng chí Nguyễn Như Ảnh, PBT. Đảng uỷ, CT. UBMTTQVN xã; đồng chí Nguyễn Thị Trúc Linh – Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Mỹ.

 

 

Thanh Huê - Chuyên viên Hội LHPN huyện

các tin khác