Hoạt động cơ sở

Kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại Đình thần Bình Long – thị trấn Cái Dầu

09:27 01/03/2024

    

Thực hiện theo Kế hoạch số 119/KH-TCKH ngày 29/01/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Phú kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Châu Phú.

 

 

Sáng ngày 29/02/2024, Đoàn kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Châu Phú đã có buổi làm việc tại Đình thần Bình Long – thị trấn Cái Dầu.

Đoàn kiểm tra có ông Phạm Minh Xuân – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Phú làm Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn. Về phía địa phương có ông Trần Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu; bà Phạm Thị Mỹ Trinh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Long; Cùng Ban ngành, Đoàn thể, các thành viên trong Ban quản lý di tích Đình thần Bình Long – thị trấn Cái Dầu tham dự.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra tình hình quản lý tiền công đức, tài trợ tại Đình; Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ và hoạt động Lễ hội; Xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ; Nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ; Công tác lưu trữ sổ sách liên quan đến việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại Đình thần Bình Long – thị trấn Cái Dầu.

 

Kết luận buổi kiểm tra Ông Phạm Minh Xuân đánh giá rất cao quá trình quản lý, ghi chép và kiểm soát tài chính một cách rất cẩn thận và chính xác của Ban quản lý di tích đình Bình Long; Sổ sách được lập và bảo quản một cách rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch và trung thực. Các bản ghi chi tiền công đức được thực hiện đúng quy trình, đầy đủ thông tin. Đồng thời khuyến khích tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng quản lý tài chính trong những năm tiếp theo.

Thông qua công tác kiểm tra, các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội của địa phương. Theo Bộ Tài chính, Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội. Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch.

 

ĐK - Trúc Giang

các tin khác