Hoạt động cơ sở

Đảng bộ xã Khánh Hoà hoàn thành Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025

09:43 22/03/2023

    

Xác định Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, có uy tín cao.

 

        Từ ngày 14/10/2022  đến ngày 15/03/2023, 18/18 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy.

     

      Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở đó các chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên tất cả các mặt công tác như: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác xây dựng đảng.

     

        Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 được các chi bộ tổ chức đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhìn chung, công tác tổ chức điều hành Đại hội ở các chi bộ, đúng quy định. Công tác điều hành bầu cử chi ủy chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc bầu cử trong Đảng. Qua Đại hội chi bộ nhiệm kỳ này, các chi bộ tiếp tục góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển./.

 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác