Chính sách pháp luật

CHÂU PHÚ: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỢT 3/2022

04:14 18/10/2022

    

Sáng ngày 18-10-2022, UBND huyện Châu Phú tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đợt 3 năm 2022 cho các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, lãnh đạo UBND, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức văn phòng thống kê, công an, quân sự 13 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Phạm Minh Tân, Phó trưởng công an huyện Châu Phú báo cáo chuyên đề: “Phòng, chống các hoạt động liên quan đến tín dụng đen; Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn”; đồng thời được nghe Trưởng phòng tư pháp huyện Trần Thanh Tâm báo cáo chuyên đề: “Xử lý vi phạm hành chính (lĩnh vực quốc phòng cơ yếu)”.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu tiếp thu thêm những nội dung cơ bản của các văn bản Quy phạm pháp luật, từ đó về triển khai phổ biến cho đơn vị của mình, thực hiện tốt khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, góp phần nâng cao nhận thức của từng cán bộ trong thực hiện công tác chuyên môn được tốt hơn trong thời gian tới.

Mỹ Ngân

các tin khác