Chính sách pháp luật

Đoàn tỉnh kiểm tra chuyên đề công tác dân chủ-pháp luật năm 2020

08:50 10/10/2020

    

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh An Giang vừa có buổi kiểm tra chuyên đề công tác Mặt trận về phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh tại xã Thạnh Mỹ Tây.

 

Responsive image
 

     Tại đây, Ban công tác Mặt trận tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số nội dung tại địa phương như: Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Việc nắm tình hình, thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Công tác phát huy dân chủ, giám sát, thực hiện thanh tra nhân dân, hoạt động hòa giải… Cũng như, kết quả việc xây dựng văn bản cụ thể triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản chuyên môn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam cấp trên từ đầu năm 2020 đến hết 9/2020. 

     Căn cứ vào tình hình thực tế ở  địa phương, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam  xã Thạnh Mỹ Tây chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật nghĩa vụ Quân sự, Nghị định 100 của Chính Phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, Luật phòng chống mại dâm, ma túy, các văn bản pháp luật mới ban hành sửa đổi, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận và của các tổ chức thành viên phát động v.v... qua đó đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 27 cuộc, có gần 1400 lượt người tham dự. Mặt khác, Mặt trận Tổ Quốc xã còn tham gia hiệu quả vào công tác hòa giải ở cơ sở, mỗi tổ hòa giải ở cơ sở đều có hòa giải viên là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, xã hiện có 8 tổ hòa giải ở 8 ấp, với 51 hòa giải viên, các hòa giải viên được tập huấn và trang bị kiến thức về công tác hòa giải ở cơ sở hàng năm do các ngành chuyên môn hướng dẫn, từ đó công tác hòa giải ở cơ sở luôn được tổ chức thực hiện tốt. 

     Đặc biệt qua công tác kiểm tra, để Ban công tác Mặt trận tỉnh có cơ sở đánh giá kết quả, thuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị, các giải pháp, cách làm và kinh nghiệm để chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới đạt kết quả cao, nhất là việc đẩy mạnh nhân rộng những điển hình có phương pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Theo đó, Đoàn đánh giá cao hoạt động dân chủ pháp luật của toàn huyện nói chung và của xã Thạnh Mỹ Tây nói riêng, Đoàn cũng đã nhấn mạnh, yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy hơn nữa và áp dụng hiệu quả kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị, địa phương trong thời gian tới./.

Nguyễn Kim

các tin khác