Chính sách pháp luật

Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023

08:59 20/10/2023

    

Ngày 19/10/2023, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023. Dự hội nghị có ông Đặng Văn Hập – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú.

 

 

 

Hội nghị được nghe ông Đặng Văn Hập – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Điểm nhấn của Luật là phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phổ biến đầy đủ, có trọng tâm, trong điểm, đi sâu nội dung trọng tâm của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

 

Qua hội nghị giúp đại biểu có thêm các kiến thức, phương pháp thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện hiệu quả Luật trong thời gian tới. Đồng thời, làm tốt việc tuyên truyền để đông đảo Nhân dân nắm được, thực hiện tốt Luật, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại các địa phương.

 

Đặng Trang

các tin khác