Chính sách pháp luật

MỸ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2023

03:26 09/10/2023

    

Sáng ngày 7/10/2023, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Luật gia và UBND xã Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023. Đến dự có ông Trần Thanh Tâm – Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Phú và hơn 50 bà con nhân dân tham gia.

 

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

 

Tại Hội nghị, ông Trần Thanh Tâm – Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Phú tuyên truyền các nội dung về: Luật bình đẳng giới; Nghị định số 70/2008/ NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ, quy định các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới; Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới; Chỉ thị số 22 - CT/TU ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới; Chỉ thị số 21- CT/TW  ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới…

 

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, nêu cao vai trò của cả nam và nữ trong gia đình và xã hội; Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội./.

 

 

Trần Văn Hòa (Đài TT Mỹ Đức)

các tin khác