Chính sách pháp luật

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QPPL KỲ 2019 – 2023

06:59 08/12/2023

    

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 15/11/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Phú về tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023.

 

 

Phòng Tư pháp huyện Châu Phú tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật cho 70 công chức phụ trách nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc các cơ quan chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú. Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thơm, Trưởng Phòng xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp; ông Trần Thanh Tâm, Huyện uỷ viên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện.

 

 

Tại buổi tập huấn, đã được báo cáo viên triển khai các văn bản của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 và hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vướng mắc liên quan đến rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện./.

 

Thanh Sử (Phòng Tư pháp huyện)

các tin khác