Chính sách pháp luật

Châu Phú: Hội nghị tuyên truyền Kiến thức về Luật Hợp tác xã 2012 và các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã

11:44 13/11/2020

    

Ngày 11/11/2020, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền Kiến thức về Luật Hợp tác xã 2012 và các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, có 60 bà con nông dân các xã Thạnh Mỹ Tây, Ô Long Vĩ, Bình Chánh tham gia.

 

Responsive image
 

     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phổ biến Luật Hợp tác xã 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Đồng thời hướng dẫn thành lập hợp tác xã nông nghiệp. Ngoài ra, các đại biểu còn được thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những giải pháp thiết thực trong thực tiễn khi tham gia hợp tác xã. 

     Thông qua hội nghị, nhằm tăng cường công tác thông tin, cập nhật kịp thời những kiến thức pháp luật mới, cách thức hoạt động và trách nhiệm của các Hợp tác xã, Tổ Hợp tác trên địa bàn huyện. Đồng thời để người dân hiểu rõ sự khác biệt giữa Hợp tác xã kiểu cũ và hợp tác xã kiểu mới, lợi ích khi tham gia hợp tác xã trên địa bàn huyện. 

Mỹ Ngân

các tin khác