Chính sách pháp luật

UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung tổ chức buổi sinh hoạt pháp luật, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11

03:21 13/11/2023

    

UBND thị trấn tổ chức buổi sinh hoạt pháp luật, hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 9/11. Đến tham dự có ông Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng tư pháp huyện Châu phú; ông Phan Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, các ban ngành, Trưởng Phó khóm cùng hơn 50 bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn.

 

     

        Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã được nghe Trưởng Phòng Tư pháp huyện Châu Phú giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị định số 118/2023/NĐ-CP ngày 23/12/2021 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, hoạt động này nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các ban ngành, Trưởng Phó khóm cùng bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thị trấn, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực thi pháp luật trong đời sống xã hội hiện nay.

        Ông Phan Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn nhấn mạnh, việc tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thị trấn. Qua đó ông cũng đề nghị các các ngành, hội đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật./.

 

Long Hồ - CC.VH-XH

các tin khác