Chính sách pháp luật

Ủy ban Mặt trận Châu Phú lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

08:52 18/03/2023

    

Ngày 16/3/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ông Đặng Văn Hập – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú chủ trì hội nghị.

 

 

Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014) có vai trò rất quan trọng đối với tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Sau hơn 8 năm thi hành, công tác quản lý đất đai đạt được những thành tựu quan trọng; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa có tầm nhìn dài hạn, chưa đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; chưa theo hướng tiếp cận quy hoạch không gian, dựa vào hệ sinh thái, tình trạng sử dụng đất không theo quy hoạch còn xảy ra, gây lãng phí, tình hình tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra;… Tại hội nghị, đại biểu đã cho ý kiến những vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

 

Ủy ban Mặt trận huyện Châu Phú, đã tiếp thu và ghi nhận 8 ý kiến với 24 nội dung của các đại biểu đóng góp. Các ý kiến cơ bản hoàn toàn nhất trí về nội dung, bố cục của Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời góp ý một số vấn đề liên quan như: Luật cần quy định rõ thế nào là điều kiện tốt hơn cho người dân đến nơi ở mới khi nhường đất cho dự án; nguyên tắc bồi thường đất sao cho thỏa đáng với người dân; vấn đề hộ gia đình sử dụng đất …

 

Đặng Trang

các tin khác