Chính sách pháp luật

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

11:11 01/12/2020

    

Thực hiện Giấy mời số 592/GM-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh An Giang về Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến, do Chính phủ tổ chức. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương tại trụ sở UBND tỉnh, thành phố Trung ương.
Responsive image
 
Responsive image
 

Tại điểm cầu Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương.

Tại điểm cầu huyện Châu Phú, tham dự có ông Nguyễn Văn Bé Tám – phó chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội; Đại diện lãnh đạo TAND, VKSND huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện; Đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh; Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe các đại biểu tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu địa phương báo cáo, tham luận của Bộ, ngành, cơ quan, địa phương về các chuyên đề như Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp báo cáo chuyên đề Tổng quan về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn 2016 – 2020; Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương báo cáo chuyên đề: Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật - Thực tiễn và giải pháp; Lãnh đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Công tác lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật - Thực trạng và giải pháp. Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ: Một số vấn đề về công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật ở thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp. Lãnh đạo Bộ Công Thương: Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế của Bộ Công Thương trong thời gian qua; Nhu cầu, định hướng công tác này trong thời gian tới. Lãnh đạo Bộ Tài chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật tài chính và đảm bảo nguồn lực tài chính cho công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Hội nghị cũng được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thế Liên - Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp báo cáo chuyên đề: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ.

Thông qua các báo cáo, tham luận, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận xoay quanh các vấn đề về việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, xử lý kịp thời, hiệu quả, có tính bền vững cao đối với các vấn đề thực tiễn phát triển của đất nước.

Trên tinh thần đó, sau hội nghị này, từ các đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, Chính phủ sẽ ban hành chỉ thị với những đánh giá đầy đủ và đưa ra những giải pháp toàn diện để tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như hiệu quả công tác thi hành pháp luật trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung các nguồn lực, bảo đảm tiến độ, hiệu quả chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cũng như các văn bản quy định chi tiết thi hành; xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật. Các ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội phối hợp với Chính phủ ngay từ giai đoạn đầu trong công tác xây dựng pháp luật; tăng cường hoạt động giám sát đối với việc xây dựng và thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, những vi phạm trong thi hành pháp luật để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp.

Mỹ Ngân

các tin khác