Kinh tế

Triển khai chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa vụ Đông xuân 2023 - 2024

03:24 02/12/2023

    

Tại UBND xã Bình Mỹ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú phối hợp UBND xã Bình Mỹ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa tổ chức buổi triển khai chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa vụ Đông xuân 2023-2024.

 

 

Tại đây, hơn 60 nông dân trên địa bàn xã đã được thông tin kết quả liên kết tiêu thụ sản xuất lúa trên địa bàn huyện thời gian qua; triển khai chính sách liên kết sản xuất mới cho nông dân để tăng hiệu quả sản xuất và tiêu thụ nông sản trong vụ Đông xuân 2023-2024. Qua đó, nông dân đã thảo luận, nêu ra những ý kiến và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa vụ Đông xuân năm 2023 - 2024 và các vụ tiếp theo.

 

Việc triển khai các chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa vụ Đông xuân 2023 - 2024 nhằm thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tạo thuận lợi đầu ra cho nông sản, góp phần tăng thu nhập cho người dân trồng lúa. Trong thời gian tới, Tập đoàn Lộc Trời sẽ tiếp tục triển khai mở rộng các mô hình liên kết này trong vụ Đông xuân 2023-2024 và tăng cường thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tập đoàn Lộc Trời./.

Kim Thúy

các tin khác