Kinh tế

Mỹ Phú tập huấn liên kết sản xuất, mô hình khởi nghiệp cho nông dân và thanh niên

09:25 09/11/2023

    

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vừa tổ chức lớp tập huấn liên kết sản xuất, mô hình khởi nghiệp cho nông dân và thanh niên trên địa bàn xã Mỹ Phú.

 

 

        Tại buổi tập huấn đã giới thiệu các chuỗi liên kết tiêu thụ lúa, mô hình liên kết tiêu thụ đạt hiệu quả và một số vấn đề cần lưu ý; cung cấp các kênh thông tin liên kết tiêu thụ lúa trong tình hình hiện nay, tiếp cận thông tin sản xuất và thị trường, giao dịch sản phẩm nông nghiệp thông qua mạng xã hội; các ứng dụng thông tin truyền thông, tiếp cận sàn thương mại điện tử, tiêu thụ nông sản.

        Bên cạnh đó, giới thiệu các chính sách khởi nghiệp cho thanh niên; các mô hình sản xuất hiệu quả đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện Châu Phú, từ đó có những định hướng, hoàn thiện các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

       Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả các mô hình khởi nghiệp, tạo việc làm nâng cao thu nhập, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương./.

 

Mỹ Dung (ĐTN xã Mỹ Phú)

các tin khác