Kinh tế

Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Chánh

03:30 13/11/2023

    

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Chánh vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 33, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2023, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

 

Phó Bí thư Đảng ủy xã Trần Thị Thúy Vân; Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Thanh Điền chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã nghe các báo cáo:  Tóm tắt công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, những nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023; tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu đến cuối năm 2023.

Trong 9 tháng của năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của xã Bình Chánh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đạt  09/15 chỉ tiêu so Nghị quyết. Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9 tỷ 672 triệu đồng, đạt 127,89% so với dự toán huyện giao; Sản xuất nông nghiệp duy trì và tăng trưởng đúng kế hoạch đề ra, tổng diện tích gieo trồng 03 vụ theo đúng lịch thời vụ là 8.581 ha, đạt 100% kế hoạch năm (lúa, nếp 8.363 ha, hoa màu 90 ha, ao hầm 12 ha). Thu hoạch dứt điểm vụ Đông Xuân và Hè Thu với diện tích 5.816 ha năng suất bình quân đạt 7,19 tấn/ha (tăng 0,17 tấn/ha), sản lượng 44.320 tấn, tăng 2.247 tấn so với cùng kỳ (lúa 41.660 tấn, hoa màu 1.500 tấn, cây ăn trái 1.160 tấn); Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay toàn xã có tổng diện tích trồng cây ăn quả đến nay đạt 116 ha, tăng 18 ha so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất đất nông nghiệp 174,8 triệu đồng/ha. Giao thông nông thôn được chú trọng quan tâm, đã hoàn thành đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, mở rộng và trải đá cấp phối tuyến đường Bắc Núi Chóc (Kênh 7 – Mương Tư Tảng) dài 787 mét, kinh phí 900 triệu đồng từ nguồn vốn TW về Chương trình xây dựng nông thôn mới;... hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu cuộc sống của người dân trên địa bàn, các chế độ chính sách với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; các lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước được quan tâm thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Trong các tháng cuối năm 2023, Bình Chánh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2023. Trong đó, chú trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ thu đông; Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi trồng lúa sang trồng sầu riêng tại vùng quy hoạch cây ăn trái tập trung ấp Bình Phước, Bình Thạnh; Tuyên tuyền nông dân nắm chủ trương của địa phương không được tự ý lên vườn ngoài vùng quy hoạch cây ăn trái của xã; Tiếp tục tổ chức ra quân lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè, trật tự xây dựng Khu dân cư Đông kênh 7 Nam kênh Ba Thê và cụm dân cư trung tâm Bình Chánh.

Đồng thời, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời theo quy định; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm hộ nghèo từ 1,22%/49 hộ xuống còn 0,90%/21 hộ), giảm hộ cận nghèo từ 8,06%/187 hộ xuống còn 4,61/107 hộ;...Chủ động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong các dịp lễ; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông,...

 

Mỹ Ngân – Lâm Em

các tin khác