Kinh tế

MỸ ĐỨC TỔ CHỨC LỚP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, NÔNG DÂN NÒNG CỐT TRONG VÙNG CHUYÊN CANH CÂY ĂN TRÁI (CÂY NHÃN MỸ ĐỨC)

05:39 08/12/2023

    

Tại văn phòng ấp Mỹ Phó, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Châu Phú phối hợp cùng Hội nông dân xã Mỹ Đức tổ chức lớp nâng cao năng lực cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác, nông dân nòng cốt trong vùng chuyên canh cây ăn trái (cây nhãn Mỹ Đức) cho 30 bà con nông dân trồng nhãn Mỹ Đức.

 

 

 

Tại buổi tập huấn, cán bộ Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Châu Phú đã triển khai Kỹ thuật trồng nhãn: yêu cầu sinh thái, cách nhân giống, tiêu chuẩn cây giống tốt và những giống phổ biến hiện nay, kỹ thuật trồng và chăm sóc, cách phòng trị sâu bệnh chính; Hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật quy trình cấp/giám sát và quản lý mã số vùng trồng trong lĩnh vực trồng trọt cây nhãn.

 

Thông qua buổi tập huấn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra, đánhgiá, giám sát, kiểm soát chất lượng, quản lý sinh vật gây hại tại những mã số vùng trồng. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp trong việc tuân thủ các quy định, yêu cầu, tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩmvà truy xuất nguồn gốc, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp và đây là một trong những giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững./.

 

Trần Văn Hòa (Đài TT Mỹ Đức)

các tin khác