Kinh tế

Hội Nông dân huyện kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân tại xã Bình Thủy

08:23 23/08/2023

    

Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, giúp cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ đó có biện pháp xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng phong trào nông dân ngày càng phát triển. Mới đây, Hội Nông dân huyện đã đến kiểm tra công tác Hội và phong trào Nông dân tại xã Bình Thủy.

 

       

        Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 8 tháng đầu năm 2023; xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả; công tác phối hợp xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện chương trình, dự án, công trình vốn Nhà nước đầu tư do Hội trực tiếp quản lý; các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân;...

 

 

         Qua đó, Hội Nông dân huyện còn khảo sát thực tế tại các mô hình hiệu quả; tham quan đồng và các hoạt động trồng trọt của bà con nông dân; đồng thời kiểm tra hồ sơ, qua đó đã hướng dẫn địa phương bổ sung một số văn bản và nội dung phù hợp để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

       Trong 8 tháng đầu năm, Hội Nông dân xã đã chấp hành tốt chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động như làm đường, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa và đi vào tự giác thực hiện. Từ đó bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc, khang trang, xanh, sạch, đẹp...

       

         Tại buổi làm việc, Hội Nông dân huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Nông dân xã Bình Thủy đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn địa Hội tiếp tục tham gia tích cực các phong trào do địa phương và Huyện Hội phát động./.

 

Kim Thúy

các tin khác