Kinh tế

Thạnh Mỹ Tây tổ chức trao 42 con bò cho hộ nghèo cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2203

08:51 10/11/2023

    

Tổ khuyến nông cộng đồng xã Thạnh Mỹ Tây vừa tổ chức bàn giao 42 con bò giống sinh sản cho 21 hộ, gồm: 08 hộ nghèo, 06 hộ cận nghèo và 07 hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã, trong chương trình hỗ trợ dự án phát triển sản xuất mô hình “Chăn nuôi bò” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2023.

 

 

 

 

Theo đó, chương trình hỗ trợ bò sinh sản này nằm trong dự án hỗ trợ kinh phí để phát triển kinh tế gia đình giảm nghèo bền vững đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của xã, ước tổng số tiền hỗ trợ khoảng 490 triệu đồng. Qua đó, địa phương cũng đã chỉ cán bộ kỹ thuật viên chuyên môn thường xuyên quan tâm, hướng dẫn sâu sát kỹ thuật chăn nuôi và kiểm tra tình hình chăm sóc, chăn nuôi bò tại các hộ dân được nhận bò. Đồng thời, địa phương cũng mong muốn các hộ cần tuân thủ thực hiện tốt việc nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi... để bò tiếp tục phát triển nhân lên về số lượng, góp phần phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Có thể nói, qua các hoạt động của dự án đầu tư và phát triển trên, không chỉ giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, mà còn hỗ trợ đối với địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo ngày càng bền vững trong thời gian tới.

 

Nguyễn Kim

các tin khác