Kinh tế

Châu Phú: tập huấn về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, công bố hợp quy và thiết kế nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm thực phẩm năm 2020

09:38 06/12/2020

    

Tại hội trường Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú, Sở Công thương An Giang vừa tổ chức hội nghị tập huấn về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, công bố hợp quy và thiết kế nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm thực phẩm năm 2020. Tham dự có hơn 80 đại biểu là Cán bộ, công chức nhà nước quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm; Chủ cơ sở, nhân viên, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên địa bàn huyện Châu Phú.
Responsive image
 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai các quy định của pháp luật về an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương. Các quy định về tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và công bố hợp quy sản phẩm thực phẩm. Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn về thiết kế nhãn hiệu hàng hóa, bao gói cho các sản phẩm thực phẩm.

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh và các quy định về công bố hợp quy và thiết kế nhãn hiệu hàng hóa, bao gói sản phẩm thực phẩm. Đồng thời, giúp cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiểu rõ thêm về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn nhằm thay đổi hành vi, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa do mình sản xuất ra./.

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác