Kinh tế

Châu Phú triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

05:28 16/01/2021

    

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021. Ông Trần Thanh Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Responsive image
 

Năm 2021, Châu Phú đề ra mục tiêu sẽ huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông để tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án Cụm công nghiệp Mỹ Phú, xã Mỹ Phú, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực thực hiện. Lập quy hoạch tổng thể phát triển vùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ven sông tại xã Khánh Hòa; điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp vùng trồng cây ăn trái tập trung tại xã Ô Long Vĩ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Theo đó, huyện đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất khu vực Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản là 8.500 tỷ đồng; khu vực công nghiệp là 2.050 tỷ đồng; khu vực xây dựng là 1.010 tỷ đồng; Sản lượng lương thực 545.541 tấn; Giá trị sản xuất đất nông nghiệp 191 triệu đồng/ha. Sản lượng cá nuôi 122.000 tấn; Bình quân thu nhập đầu người 63 triệu đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7%;…

Được biết, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, cùng với tình hình thời tiết cực đoan, bất thường, tình hình sạt lở diễn ra thường xuyên đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã tập trung mọi nỗ lực cùng các ngành, địa phương vượt qua những khó khăn, thách thức để giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt nhiều tích cực, đến cuối năm thực hiện đạt 17/18 chỉ tiêu. Ước tổng thu ngân sách ước trên địa bàn 106 tỷ 324 triệu đồng, đạt 116,71% so dự toán năm tỉnh giao, đạt 105,17% so dự toán năm HĐND huyện. Sản lượng lương thực  đạt 574.013 tấn đạt 104,4%; Sản lượng cá nuôi đạt 109.500 tấn đạt 104,3%; tổng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 8.320 tỷ đồng, đạt 100.24 % so với kế hoạch, Khu vực công nghiệp đạt 1.780 tỷ đồng đạt 96,22% so với kế hoạch, Khu vực xây dựng đạt 765 tỷ đồng, đạt 100,57% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 185 triệu đồng/ha đạt 100% so với kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện đạt 4/9 tiêu chí và 8/14 chỉ tiêu. Có 7/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỉ lệ 58,33%.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định.

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác