Kinh tế

Trình diễn máy sạ lúa theo cụm “3 trong 1”

08:50 06/04/2023

    

Sáng ngày 4-4, tại ấp Long An xã Ô Long Vĩ, Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú phối hợp Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền II và Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Kim Hồng tổ chức buổi hội thảo “Trình diễn máy sạ lúa theo cụm 3 trong 1” để nông dân tham quan, đánh giá hiệu quả hoạt động của máy này, từ đó Trạm có cơ sở khuyến cáo đầu tư và phục vụ gieo sạ đại trà trong thời gian tới.

 

 

Hơn 30 nông dân trên địa bàn xã Ô Long Vĩ, Mỹ Phú, Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh và Vĩnh Thạnh Trung đã đến dự.

 

Mô hình được trình diễn trên diện tích 1,2 ha. Ruộng trình diễn được sạ cụm kết hợp vùi phân và phun thuốc diệt mầm bằng máy sạ cụm “3 in 1” của Công ty Sài Gòn Kim Hồng (“3 in 1” là vừa sạ, vừa bón vùi phân, vừa phun thuốc diệt mầm). Ruộng đối chứng canh tác theo tập quán truyền thống.

 

Phân bón sử dụng trong mô hình là phân NPK do Công ty Phân bón Bình Điền II hỗ trợ, với 02 chủng loại: Lúa xanh và Chắc hạt. Trong quá trình thực hiện mô hình, nông dân sẽ được công ty hỗ trợ phân bón cho cả vụ.

Mô hình được thực hiện trong vụ Hè thu năm 2023 và sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả ở cuối vụ.

 

Trúc Mai

các tin khác