Kinh tế

Tập huấn phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Khánh Hoà

09:03 29/11/2023

    

Tại xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú; Trung tâm giống Thuỷ sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang tập huấn phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023.Tham gia tập huấn, học viên, là nông dân, là thành viên HTX, THT trên địa bàn xã.

 

 

   Tại đây các học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức hiểu biết, học tập thêm nhiều lĩnh vực: kinh nghiệm nâng cao vai trò - chức năng - nhiệm vụ - hoạt động của THT, HTX, nông dân nòng cốt tại địa phương trong việc thực hiện chuỗi liên kết theo yêu cầu của Doanh nghiệp - Công ty; Học tập sản xuất theo chuỗi giá trị; Bên cạnh đó phổ biến các thông tin, chính sách hỗ trợ cho tổ chức nông dân, xúc tiến các chuỗi liên kết tiêu thụ lúa, nếp và kinh nghiệm điều hành, quản lý và phát triển các loại hình dịch vụ HTX, THT; Cập nhật các giải pháp kỹ thuật khoa học và công nghệ áp dụng vào canh tác lúa theo hướng hiện đại và bền vững; Cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn SRP gắn với liên kết tiêu thụ. Các ứng dụng thông tin và truyền thông, tiếp cận sàn thương mại điện tử, tiêu thụ nông sản trong thời đại số; Các chuyên đề tập trung vào thúc đẩy sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ nông sản; Tập huấn hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm,… phục vụ các chuỗi liên kết; Các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

   

Bên cạnh đó, các nông dân còn chia sẻ, thảo luận về các vấn đề kỹ thuật trong canh tác lúa, nếp, rau màu, cây ăn trái, trong chăn nuôi và thủy sản; khó khăn trong quản lý, điều hành tổ chức nông dân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ; đầu ra của sản phẩm và giá cả bấp bênh./.   

 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác