Thời sự - Xã hội

Châu Phú tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình về chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025

08:37 22/09/2023

    

Sáng 21/9, UBND huyện Châu Phú tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình 553/Ctr-UBND, ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Hội nghị do UBND tỉnh An Giang tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị.

 

Tại điểm cầu huyện Châu Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Lâm chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Lê Thị Hải Âu, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số cấp huyện, đại diện lãnh đạo các đơn vị Huyện Đoàn, Hội nông dân huyện, Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Bưu điện huyện, Viễn thông (VNPT) huyện, Viettel huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin.

 

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chương trình 553/Ctr-UBND, ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh An Giang về chuyển đổi số, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số ngày càng nâng lên. Toàn tỉnh đã thành lập 887 Tổ Công nghệ số cộng đồng ở 11/11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, với tổng số 6.517 thành viên. Đã có 18 dự án/nhiệm vụ về công nghệ thông tin và chuyển đổi số được triển khai, tổng kinh phí dự kiến trên 56,8 tỷ đồng và có 11/15 chỉ tiêu đạt mục tiêu chương trình đề ra, tỷ lệ thực hiện đạt 73,3%.

 

Tỉnh An Giang đang vận hàng thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) ở 10 lĩnh vực. Tính riêng 8 tháng đầu năm 2023, IOC tỉnh An Giang đã tiếp nhận 204 phản ánh của người dân, giải quyết 199 phản ánh (đạt tỷ lệ 97,5%). Ngoài ra, 8/11 địa phương của tỉnh cũng đã ra mắt IOC cấp huyện. Đến nay, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến xã, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận trên hệ thống…..

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề án theo Chương trình 553/Ctr-UBND, ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số, nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đảm bảo trang thiết bị, đẩy mạnh số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang và bộ phận một cửa các cấp, để phục vụ người dân tốt hơn. Việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải đảm bảo liên thông, chia sẻ theo quy định, cung cấp đầy đủ số liệu cho Trung tâm IOC tỉnh và Cổng dữ liệu mở của tỉnh; cần đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác quản lý và các dịch vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách. Phát huy tối đa các nguồn lực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, triển khai đầy đủ phương án, giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ….

Mỹ Ngân

các tin khác