Thời sự - Xã hội

Châu Phú lấy ý kiến góp ý những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh, HĐND huyện bầu

10:14 15/11/2023

    

Ngày 14/11/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú phú tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 13 xã, thị trấn.

 

 

Ông Đặng Văn Hập - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú chủ trì hội nghị.

 

 

Hội nghị đã nêu mục đích, yêu cầu, nội dung về việc lấy ý kiến và góp ý đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2021 – 2026, và thông qua danh sách góp ý 27 người đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn, trong đó Hội đồng nhân dân tỉnh 07 người, Ủy ban nhân dân tỉnh là 20 người; cấp huyện là 18 người đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu hoặc phê chuẩn, Hội đồng nhân dân huyện có 04 người, Ủy ban nhân dân huyện là 14 người. Theo đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2021 – 2026, cần thực hiện tốt hơn nữa trong lãnh đạo, điều hành cũng như tham mưu hiệu quả trên các lĩnh vực như: Đề nghị quan tâm thêm vấn đề thuốc bảo hiểm y tế, chủ động hơn trong công tác đấu thầu (tránh tình trạng thiếu thuốc cục bộ); Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát để trấn áp các loại tội phạm (không để phát triển các loại tội phạm, trộm vặt; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý việc che rạp đám tiệc lấn chiếm trên các tuyến lộ giao thông; tham mưu thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp đưa vào Nghị quyết (các vùng sản xuất tập trung), phối hợp phòng Kinh tế - Hạ tầng phát triển, xây dựng các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện; cần có sự quan tâm, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm theo dõi, các lớp có học sinh cá biệt, tránh xảy ra tình trạng bạo lực học đường; có giải pháp xử lý những điểm trường không còn sử dụng tránh gây lãng phí đất công….

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được góp ý; giúp người được được góp ý “tự soi”, “tự sửa”, để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để khi tham gia lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm.

 

Đặng Trang

các tin khác