Thời sự - Xã hội

Châu Phú: Tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

09:06 15/09/2023

    

Ngày 14-9, UBND huyện Châu Phú phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Hơn 100 đại biểu gồm lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo và điều tra viên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, thị trấn tham dự.

 

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang năm 2023 (tập trung ở những nội dung được trung ương sửa đổi, bổ sung); Báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giữa kỳ (giai đoạn 2021-2025) trên địa bản tỉnh, dự kiến kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm ngheo bền vững năm 2027 và định hướng năm 2024; Triển khai một số định hướng, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024; Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hướng dẫn sử dụng và thu thập thông tin, phỏng vấn các biểu mẫu rà soát, tổng hợp kết quả rà soát; Hướng dẫn lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và một số nội dung quan trọng khác có liên quan.

 

 

Qua đó giúp cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nắm rõ quy trình điều tra, rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo đúng thực tế tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành sẽ có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới.

 

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện mong muốn sau khi được tiếp thu nội dung tập huấn, các địa phương sẽ bắt tay ngay vào việc thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, đảm bảo đúng đối tượng, cũng như các phụ lục, biểu mẫu và thời gian quy định, để phòng Lao động – Thương binh và Xã hội sớm tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả rà soát năm 2023.

Trúc Mai

các tin khác