Thời sự - Xã hội

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Châu Phú lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

11:54 28/01/2024

    

Sáng ngày 26-1, Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Châu Phú tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phước Nên; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Đăng Giai đã đến dự.

 

 

         Năm 2023, Hội Khuyến học các cấp trong huyện đã thường xuyên tham mưu với cấp ủy, UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn, phát triển các tổ chức hội cơ sở; tiếp tục phát triển các Ban khuyến học, chi hội khuyến học dòng họ và tôn giáo. Các chi hội trường học đã chủ động hơn trong việc chăm lo phong trào khuyến học, khuyến tài trong nhà trường; kết quả hoạt động đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh. Công tác tuyên truyền giáo dục trong nội bộ và Nhân dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài được hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

          Công tác phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Trong năm, Hội Khuyến học các cấp trong huyện đã vận động Quỹ Khuyến học được tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Qua đó đã chi hỗ trợ quà “Tiếp bước đến trường”, khen thưởng, cấp học bổng cho hơn 5.300 học sinh, với số tiền hơn 2,72 tỷ đồng.

Bên cạnh, Hội khuyến học huyện ban hành và triển khai Kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát đến các hội cơ sở. Qua đó đã tổ chức giám sát việc cấp học bổng Xổ số kiến thiết (đợt II), năm học 2022- 2023 tại 02 trường THPT và 02 trường THCS; giám sát việc hỗ trợ quà “Tiếp bước đến trường”, năm học 2022-2023 của 05 trường THCS.

          Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Khuyến học các cấp trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học theo Kế hoạch của Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện đề ra. Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy, chính quyền và phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch, Đề án, Quyết định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng Xã hội học tập. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục, khuyến học của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, Nhân dân. Đẩy mạnh công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên ở cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học... Đa dạng hóa các hình thức vận động Quỹ khuyến học để ngày càng phát triển. Quản lý và sử dụng quỹ có hiệu quả, đúng pháp luật. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Đề án 347/ĐA-UBND về vận động xây dựng Quỹ khuyến học cấp huyện, cấp xã.

 

 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND huyện, UBND tỉnh tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học – khuyến tài năm 2023.

 

Trúc Mai

các tin khác