Thời sự - Xã hội

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú: 13/13 Trạm Y tế xã, thị trấn, được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

10:04 15/05/2024

    

Theo quy trình Phúc tra xét công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Từ năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Châu Phú đã xây dựng kế hoạch, đưa ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2024, 13/13 Trạm Y tế phải đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Đến đầu tháng 03/2024 Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành kiểm tra, đánh giá các tiêu chí tại các Trạm Y tế, đồng thời gửi tờ trình về Sở, đề nghị Sở Y tế phúc tra xét công nhận.

 

Trên cơ sở đó, trong tháng 04/2024, Sở Y tế An Giang tiến hành phúc tra, đánh giá Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 tại huyện Châu Phú. Đoàn do BSCKII. Phan Văn Điền Phương - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng Đoàn, tham gia cùng Đoàn có các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, các khoa, phòng chuyên môn Trung tâm Y tế huyện, đại diện Đảng uỷ - UBND các xã, thị trấn liên quan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại các Trạm Y tế xã, thị trấn, Đoàn đã tiến hành phúc tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 10 tiêu chí: Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Nhân lực y tế; Cơ sở hạ tầng Trạm Y tế xã; Trang thiết bị, thuốc và các phương tiện khác; Y tế Dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Dân số kế hoạch hóa gia đình; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Trên kết quả Phúc tra, trưởng Đoàn Sở Y tế An Giang BSCKII. Phan Văn Điền Phương - Phó Giám đốc Sở Y tế kết luận: 13/13 Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Châu Phú đã thực hiện đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT với số điểm đạt từ 84.5 điểm đến 91 điểm.

Qua đó, trưởng Đoàn phúc tra Sở Y tế cũng đề nghị Trung tâm Y tế huyện, UBND xã, thị trấn, các Trạm Y tế sớm rà soát, đề ra giải pháp, phương hướng khắc phục có hiệu quả các chỉ tiêu còn hạn chế. Bên cạnh, có giải pháp để duy trì, nâng chất chuẩn quốc gia về y tế xã hàng năm, lấy kết quả trên đưa vào hồ sơ minh chứng các chỉ tiêu về y tế trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của địa phương đã đề ra./.

Hà Duy Lộc (TTYT huyện Châu Phú)

các tin khác