Thời sự - Xã hội

Huyện Châu Phú triển khai văn bản quy phạm pháp luật đợt II năm 2024

12:03 24/05/2024

    

Sáng ngày 23-5, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú tổ chức hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật đợt II năm 2024.

 

Ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú đã đến dự.

 

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chuyên viên phụ trách công tác giáo dục pháp luật của các cơ quan trực thuộc UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban nhân dân, Công chức phụ trách lĩnh vực Địa chính, Công chức phụ trách lĩnh vực Xây dựng, Công chức Tư pháp của 13 xã, thị trấn trong huyện. 

 

 

 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Tỉnh An Giang tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 (Luật số 31/2024/QH15), trong đó chú trọng các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024.

Luật Đất đai năm 2024 (Luật số 31/2024/QH15) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm ngày 18/01/2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Đây là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, Luật Đất đai 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; Giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất. Tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế,... Đồng thời đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; Thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh; Thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai. Phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các đại biểu kịp thời nắm bắt các quy định mới nhằm sớm đưa các quy định của pháp luật đất đai vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai. Ngoài ra, nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

 

Mỹ Ngân

các tin khác