Thời sự - Xã hội

Châu Phú: tổng kết kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

12:42 18/11/2023

    

UBND huyện Châu Phú vừa tổ chức cuộc họp tổng kết kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và đề ra phương hướng thực hiện năm 2024.

 

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 

Qua thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã làm cho kinh tế - xã hội huyện nhà có bước phát triển khá, diện mạo các xã từng bước được cải thiện, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được láng nhựa, bê tông ngày càng nhiều tạo thuận lợi cho việc đi lại sinh hoạt và sản xuất; trường học ngày càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục có bước phát triển khá, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Để đạt được kết quả đó, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện chương trình trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn là 1.652,530 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 28.325 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 686.934 triệu đồng, vốn ngân sách huyện là 747.000 triệu đồng, vốn ngân sách xã là 170.500 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 1.525 triệu đồng, vốn tín dụng 9.200 triệu đồng, vốn nhân dân đóng góp 9.046 triệu đồng. Đến nay huyện đã đạt 3/9 tiêu chí, 20/36 chỉ tiêu.

Năm 2024, huyện phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí và 6 chỉ tiêu; mỗi xã tăng từ 2 – 3 tiêu chí, đồng thời duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt một cách bền vững; phấn đấu xây dựng xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Khánh Hòa, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,…

 

Mỹ Ngân

các tin khác