Thời sự - Xã hội

Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết chi bộ

02:02 29/09/2023

    

Sáng ngày 28/9/2023, Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Lê Cao Trí - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện chủ trì hội nghị.

 

            Dự chỉ đạo hội nghị có; ông Phạm Hồng Phước - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy.

        

       Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện được thành lập theo Quyết định số 347 của Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 18/10/2021; là Chi bộ gồm 02 cơ quan: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Đài Truyền thanh huyện; với tổng số 29 đảng viên (trong đó 27 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị).

          Qua 02 năm lãnh đạo và điều hành, Chi bộ bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động khắc phục mọi khó khăn, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ về công tác chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thông tin, năng khiếu, thể thao và phối hơp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan. Đặc biệt, đối với công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, cổ động trực quan được thực hiện có hiệu quả, phản ánh đầy đủ, kịp thời các sự kiện nổi bật trọng đại của đất nước và địa phương; ngoài ra còn tham gia các giải thể thao và chương trình văn nghệ cấp tỉnh đạt nhiều thành tích cao; v.v...

     

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Hồng Phước - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy đề nghị Ban Chi ủy và đảng viên chi bộ tiếp tục tập trung thực hiện tốt phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đồng thời, cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng...

        

        Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, ông Lê Cao Trí - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện chia sẻ: "Trong nửa nhiệm kỳ tới, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những mặt tích cực, đồng thời, Ban Chi ủy chi bộ sẽ không ngừng kêu gọi các đồng chí đảng viên chi bộ tiếp tục rèn luyện về đạo đức lối sống, lối làm việc của mình trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, góp phần để Chi bộ ngày càng vững mạnh hơn./.

 

Kim Thúy

các tin khác