Thời sự - Xã hội

Hội nghị phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan

09:24 29/11/2023

    

Sáng 28.11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Tham dự có đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

 

 

Tại điểm cầu Châu Phú có đồng chí Nguyễn Văn Bé Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện phụ trách công tác dân chủ tại đơn vị; đại diện lãnh đạo UBND cấp xã và công chức được giao theo dõi thực hiện công tác dân chủ của UBND các xã, thị trấn.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV ban hành ngày 10.11.2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2023, gồm 6 Chương, 91 Điều. Để triển khai thi hành Luật, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt chuyên đề cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung Nghị định số 59/2003/NĐ-CP ngày 14.8.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16.8.2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

 

Tại hội nghị, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung cần làm rõ để phục vụ công tác tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện Luật và các văn bản liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với 6 chương, 91 điều, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 vào cuộc sống, khẳng định trên thực tế quyền con người, quyền công dân, chủ quyền của Nhân dân theo nguyên tắc hiến định: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Với đạo luật này, thực hiện dân chủ ở cơ sở không còn là khẩu hiệu chung chung mà đã trở thành các quy định pháp luật cụ thể về quyền của người dân, Nhân dân đã có công cụ pháp lý vững chắc để thực hiện quyền làm chủ của mình. Người dân được biết, được bàn, được giải phóng sức sản xuất và sáng tạo, được kiểm tra, giám sát, tài chính công khai, minh bạch hơn, từ đó Nhân dân có điều kiện thực tế để thụ hưởng những thành tựu mà dân chủ mang lại.

 

Trúc Mai

các tin khác