Thời sự - Xã hội

KHUYẾN CÁO PHÒNG BỆNH NGÀY NẮNG NÓNG

09:31 24/05/2024

    

Để chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như Mai

các tin khác