Thời sự - Xã hội

ĐOÀN CÁN BỘ KỸ THUẬT THĂM ĐỒNG THEO DÕI TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VỤ THU ĐÔNG NĂM 2022

11:14 22/09/2022

    

Ngày 21-9-2022, Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng huyện Châu Phú vừa tổ chức 3 đoàn cán bộ kỹ thuật nông nghiệp đi thăm đồng tại 11 xã, 2 thị trấn trên địa bàn huyện để theo dõi tình hình dịch hại, kiểm tra thực hiện xả lũ, ngưng vụ và tình hình sản xuất vụ Thu đông năm 2022.

Theo kế hoạch sản xuất vụ Thu đông 2022, toàn huyện Châu Phú xuống giống với diện tích 20.954,8 ha. Trong đó: lúa 19.056,8 ha, màu 1.898 ha. Đến nay, lúa đã xuống giống được 17.519,6 ha (đạt 91,93% so với kế hoạch xuống giống). Trong đó: giai đoạn mạ 11.734,6 ha, giai đoạn đẻ nhánh 5.785 ha. Màu xuống giống được 1.737,46 ha (đạt 91,54% so kế hoạch).

Nhằm nắm bắt kịp thời và đưa ra dự báo chính xác tình hình sâu bệnh để thông báo hướng dẫn bà con nông dân cách phòng trừ kịp thời, hiệu quả, Đoàn cán bộ kỹ thuật nông nghiệp huyện đã thăm đồng, kiểm tra trên các cánh đồng tại 11 xã, 2 thị trấn. Qua công tác thăm đồng, bước đầu Đoàn đánh giá hiện lúa thu đông đang phát triển tốt, tuy nhiên trên lúa xuất hiện một số sinh vật gây hại như chuột, sâu cuốn lá, cháy bìa lá, đạo ôn lá, ốc bươu vàng,… gây hại nhẹ đến trung bình cục bộ nặng ở một số nơi. Ghi nhận diện tích nhiễm sâu cuốn lá và đạo ôn lá rãi rác tại các xã. Qua đó khuyến cáo nông dân cần thăm đồng thường xuyên, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc trừ sâu để giảm chi phí sản xuất trong điều kiện giá vật tư nông nghiệp đang tăng cao như hiện nay, góp phần bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, đoàn đã kiểm tra công tác chống úng đảm bảo an toàn cho sản xuất, công tác xả lũ, ngưng vụ và bàn kế hoạch rút nước xuống giống vụ Đông Xuân năm 2022 – 2023 đối với các vùng xả lũ, ngưng vụ, vùng canh tác 2 vụ lúa để tranh thủ xuống giống trong trà lúa đầu của huyện và đảm bảo lịch thời vụ cho các vụ tiếp theo.

Mỹ Ngân

các tin khác