Thời sự - Xã hội

Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2023

09:25 14/09/2023

    

Sáng 13/9/2023, tại Trung tâm chính trị huyện Châu Phú, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2023.

 

        Đồng chí Đỗ Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

          Đồng chí Phan Văn Kha, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện tham dự buổi khai giảng và phát biểu khai mạc lớp tập huấn; lớp tập huấn có 120 học viên là Phó Chủ tịch Hội cơ sở, chi Hội trưởng Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng tham dự.

         Tham dự lớp tập  huấn các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về: Luật An ninh mạng - Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới trong tình hình mới. Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp.

          Đây là những nội dung cơ bản nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản nhất trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố lập trường quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong phong trào xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Hội Nông dân Việt Nam cơ sở trong sạch, vững mạnh.

     

         Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Phan Văn  Kha, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị các học viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập, thực hiện tốt quy định về thời gian lên lớp, ghi chép các chuyên đề đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội ở cơ sở. Tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn để thực hiện và phát huy tốt hơn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

 

Minh Đông

các tin khác