Thời sự - Xã hội

Phòng nội vụ huyện Châu Phú tổ chức bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã

02:24 26/09/2023

    

Chiều ngày 25-9-2023, Phòng nội vụ huyện Châu Phú tổ chức bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú. Ông Nguyễn Thành Niệm Trưởng phòng Nội vụ huyện, chủ trì buổi bàn giao hồ sơ cho đại diện lãnh đạo Đảng ủy - Ủy ban nhân dân và Công chức Địa chính phụ trách địa giới hành chính các xã, thị trấn.

 

 

         Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg, ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” từ năm 2012 đến nay. Hiện nay, các sản phẩm được hoàn thành và đã được kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu, sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu kỹ thuật.

 

 

 

         Theo đó, toàn huyện có 67 mốc địa giới hành chính. Về bản đồ địa giới hành chính có 3 bộ với 118 mảnh bản đồ, được bàn giao cho các xã, thị trấn. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới hành chính cấp xã phải được bảo quản, đảm bảo an toàn, lâu dài. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành chính trong xã, thị trấn mình, tổ chức tuyên truyền giáo dục cho người dân nơi có mốc địa giới hành chính về ý thức bảo vệ mốc địa giới, khi phát hiện mốc địa giới bị xê dịch, bị hư hỏng, bị mất phải kịp thời tổ chức khôi phục lại mốc địa giới. Nghiêm cấm việc phá hủy, làm biến dạng cột mốc hoặc lợi dụng cột mốc địa giới hành chính vào mục đích riêng./.

 

Minh Đông

các tin khác