Thời sự - Xã hội

Châu Phú: Tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

09:44 04/04/2024

    

Ngày 2-4, UBND huyện Châu Phú phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Hơn 220 đại biểu gồm lãnh đạo, cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Phó Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo ở các xã, thị trấn; Trưởng, Phó các khóm/ấp trên địa bàn huyện tham dự.

 

 

Tại đây, các đại biểu được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai các nội dung, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh, giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. Đánh giá kết quả giải ngân kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và dự toán kinh phí năm 2024 thực hiện Chương trình. Triển khai một số văn bản của trung ương và của tỉnh về thực hiện Chương trình, trong đó tập trung triển khai những điểm sửa đổi, bổ sung tại các văn bản của trung ương. Triển khai một số chính sách giảm nghèo (về y tế, giáo dục,...) đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cũng trong buổi tập huấn, các đại biểu đã được thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp những khó khăn, vướng mắc trong trong triển khai thực hiện chương trình.

 

Qua đó giúp lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo ở các xã, thị trấn nắm rõ các quy định, văn bản của trung ương và của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Trúc Mai

các tin khác