Thời sự - Xã hội

Truyền thông xây dựng “Gia đình 05 không 03 sạch”, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới

09:19 29/11/2023

    

Sáng ngày 28-11, tại Hội trường Huyện ủy Châu Phú, 200 hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện tham dự buổi truyền thông vận động phụ nữ thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”; vun đắp giá trị gia đình trong xây dựng nông thôn mới do Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng với Hội LHPN tỉnh An Giang và Hội LHPN huyện Châu Phú tổ chức.

 

 

Phó Trưởng Ban Gia đình - xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đinh Thị Tuyết Nhung; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Bích Phượng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyến đã đến dự.

 

 

Tại đây, hội viên, phụ nữ được truyền thông 02 nội dung về Tôn vinh giá trị tốt đẹp của gia đình, tiêu chí ứng xử, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình; Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, vun đắp giá trị gia đình gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; “5 có, 3 sạch” trong xây dựng nông thôn mới.

 

Với việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, gia đình “5 có, 3 sạch” gắn với thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong cộng đồng; đổi mới hình thức tuyên truyền; thành lập và nhân rộng các tổ mô hình xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” tại các xã nông thôn mới; thí điểm thành lập mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao; chú trọng thực hiện các hoạt động, mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình. Thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Châu Phú đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện nói riêng và của tỉnh nói chung.

Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện ngày càng phong phú và đa dạng Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện tốt vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Trúc Mai

các tin khác