Thời sự - Xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giảm lãi suất cho vay

10:54 08/12/2021

    

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH; Văn bản số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú đã ban hành Công văn số 266/CV-PGD ngày 01/12/2021 về việc thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH.

 

Responsive image
 

     Theo đó, đối tượng, thời gian, mức giảm lãi suất cho vay như sau:

     - Giảm 10% với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất.

     - Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ.

     - Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

     Phương thức giảm lãi suất cho vay như sau: NHCSXH xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH. Số tiền giảm của tháng 10 và tháng 11 của năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021; số tiền giảm của tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021. NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số tiền được giảm được trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo. Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi: NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tại NHCSXH hoặc chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

     Theo bà Nguyễn Ngọc Thi – Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú: “Trên địa bàn huyện có trên 16.000 hộ đang còn dư nợ của NHCSXH huyện và dự kiến sẽ có số tiền lãi giảm hơn 625 triệu đồng. Khi nhận được Quyết định của Thủ tướng và các văn bản hướng dẫn của ngành thì Ngân hàng đã khẩn trương báo cáo với Thường trực UBND huyện và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; phối hợp với Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh huyện để tuyên truyền nội dung Quyết định số 1990/QĐ-TTg đến người dân. Đồng thời thực hiện về mặt nghiệp vụ để chi tiền giảm lãi và thông báo cụ thể cho từng đối tượng biết số tiền mình được giảm”.

Trúc Mai

các tin khác