Thời sự - Xã hội

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHÂU PHÚ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC NĂM 2023 TẠI XÃ MỸ ĐỨC

11:59 17/09/2023

    

Chiều ngày 15/9/2023, Phòng Tư pháp huyện Châu Phú kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực năm 2023 tại xã Mỹ Đức. Đoàn công tác có ông Bùi Thiện Phúc – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Phú. Tiếp đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Ái Tiền – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và 02 công chức Tư pháp – Hộ tịch xã.

 

         Kết quả đầu năm 2023 đến nay, bộ phận hộ tịch, chứng thực xã đã tổ chức  thực hiện như sau: Khai sinh: 398 trường hợp; Kết hôn: 123 trường hợp; Khai tử: 199 trường hợp; Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 1.502 trường hợp; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 425 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính: 929 trường hợp; chứng thực chữ ký: 114 trường hợp; …

 

 

Tại buổi kiểm tra đoàn kiểm tra và địa phương cũng đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực nhằm tìm ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra ông Bùi Thiện Phúc – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Phú yêu cầu địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm tiến độ, đạt chất lượng, kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, chú trọng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, chú trọng đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, hộ tịch, để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc, kịp thời hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ …nhằm giúp lãnh đạo địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực ở địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, xã hội bằng pháp luật./.

 

Trần Văn Hòa (Đài TT Mỹ Đức)

các tin khác